Kits siêu anh hùng Marvel - Superman & The Flash dành cho phiên bản Dream League Soccer 2020
Cách sử dụng Kits : Sao chép liên kết
- Bước 1 : Chọn Edit Kits
- Bước 2 : Chọn Custom
- Bước 3 : Dán Link vào ô trống
Ở phiên bản Dream League Soccer 2020 - Up kits tốn 150 Kim cương & Up Logo tốn 75 Kim cương .

                                         

LOGO


LOGO Superman

KIT Superman

LOGO The Flash

KIT The FlashFacebook Google twitter
Từ khóa: Kits siêu anh hùng Marvel - Superman & The Flash | Dream League Soccer 2020